Vadovai


DIREKTORIUS


Gedeminas Kašėta

tel.  +370 5 2400918
mob. tel. +370 652 22283

darbo grafikas


DIREKTORIAUS PAVADUOTOJA UGDYMUI

Sidutė Branišauskaitė

tel.  +370 5 2400918

darbo grafikas


 

Veiklos užduotys, rezultatai ir rodikliai

Direktoriaus pareigos. 2019 m. veiklos užduotys, rezultatai ir rodikliai

Direktoriaus 2020 m. veiklos ataskaita