Vadovai


DIREKTORIUS


Gedeminas Kašėta

tel.  +370 5 2400918
mob. tel. +370 652 22283

darbo grafikas


DIREKTORIAUS PAVADUOTOJA UGDYMUI

Sidutė Branišauskaitė

tel.  +370 5 2400918

darbo grafikas


 

Veiklos užduotys, rezultatai ir rodikliai

Direktoriaus pareigos. 2021 m. veiklos užduotys, rezultatai ir rodikliai

L. e. direktoriaus pareigas 2019 m. veiklos ataskaita

Direktoriaus 2020 m. veiklos ataskaita

Direktoriaus 2021 m. veiklos ataskaita

Direktoriaus 2022 m. veiklos ataskaita