Nuotolinis ugdymas

Nuotolinio ugdymo koordinavimo komandos IT specialistų kontaktai:

Paulius Nasevičius, IT specialistas: +370 610 01504, it@ivaskeviciaus.lt.


ĮSAKYMAS DĖL PAVEDIMO VILNIAUS MIESTO UGDYMO ĮSTAIGOMS

SPRENDIMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO – VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVO 2020 M. GRUODŽIO 31 D. SPRENDIMO NR. V-3080 „DĖL VAIKŲ, UGDOMŲ PAGAL PRADINIO UGDYMO PROGRAMĄ, NUOTOLINIO UGDYMO, PRIEŽIŪROS IR MAITINIMO ORGANIZAVIMO ĮSTAIGOSE BŪTINŲ SĄLYGŲ“ PAKEITIMO

V-27 Dėl ugdymo organizavimo nuo 2021-05-10

V-01 Dėl mokymo nuotoliniu būdu organizavimo

V-06 DĖL MOKINIŲ, MOKOMŲ MOKYKLOJE, PAGALBOS IR PRIEŽIŪROS

V – 78 Dėl ugdymo organizavimo nuotoliniu būdu karantino sąlygomis

V – 68 Dėl darbuotojų asmens duomenų apsaugos reikalavimų nuotolinio ugdymo proceso laikotarpiu

V – 70 Dėl ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu karantino sąlygomis

V – 71 Dėl nuotolinio ugdymo koordinavimo komandos sudarymo

V – 72 Darbo nuotoliniu budu organizavimo tvarka

Pamokų tvarkaraštis nuotolinio mokymos

Tėvų ir vaikų atsakomybė dėl patyčių internete

Skaitmeninės mokymosi priemonės

Karantino laikotarpiu, ugdymo veiklai vykstant nuotoliniu būdu, kiekvieną savaitę vis pildomą medžiagą naujomis užduotimis ir rekomendacijomis, rasite paspaudę šią nuorodą: https://www.vvsb.lt/medziaga-ugdymo-istaigoms/

Jūsų prašymu taip pat pridedame nuorodas medžiagai atsisiųsti:  https://vvsb.sharepoint.com/:f:/s/medziagaugdymostaigoms/EkKqT3scG8VEv3jZK4HavPsBR_y9VKZB_KE2gtV3KUOQfw?e=c0Ncdv

Taip pat šioje nuorodoje kas savaitę bus sudėtos naujos užduotys (audio, video), kuriuos galėsite atsisiųsti.

Mokymuisi nuotoliniu būdu gali būti naudojami įvairūs internetiniai šaltiniai, elektroniniai vadovėliai, garso ir vaizdo medžiaga, užduočių paketai, virtualūs bandymai ir kt.

Išsamų skaitmeninių mokymosi priemonių sąvadą rasite Nacionalinės švietimo agentūros tinklalapyje.