Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė

 

Sveikatos priežiūros mokykloje tikslas – saugoti ir stiprinti mokinių sveikatą  organizuojant ir įgyvendinant priemones, susijusias su ligų ir traumų profilaktika.

Mokyklos visuomenės sveikatos priežiūros specialisto funkcijos:

  • Informacijos teikimas sveikatos išsaugojimo bei stiprinimo klausimais mokyklos bendruomenei ir šios informacijos sklaida.
  • Saugios ir sveikos, higienos normų reikalavimus atitinkančios ugdymo aplinkos kūrimas.
  • Mokinių asmens higienos tikrinimas.
  • Pagalba mokiniams ugdant sveikos gyvensenos ir asmens higienos įgūdžius.
  • Mokinių maitinimo organizavimo priežiūra, skatinant sveiką mitybą bei sveikos mitybos įgūdžių formavimą.
  • Pagalba kūno kultūros mokytojams komplektuojant fizinio ugdymo grupes.
  • Informacijos apie kasmetinius mokinių sveikatos profilaktinius patikrinimus kaupimas ir informacijos apibendrinimas.
  • Lėtinių neinfekcinių ligų rizikos veiksnių (alkoholio, tabako, narkotikų vartojimas ir kt.) paplitimo nustatymas.
  • Dalyvavimas mokyklos prevencinio darbo grupėse, sprendžiančiose mokinių psichologines, adaptacijos ir socialines problemas.
  • Pirmosios medicinos pagalbos teikimas ir koordinavimas.