Vaiko gerovės komisija

Mieli mokiniai, mokytojai, tėveliai (globėjai),

visais rūpimais pagalbos mokiniui teikimo, mokyklos nelankymo problemų, smurto, reketo, psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo, mokinio elgesio taisyklių ir teisės pažeidimų klausimais prašome kreiptis į vaiko gerovės komisiją.

VAIKO GEROVĖS KOMISIJA

Sidutė Branišauskaitė – komisijos pirmininkė, direktoriaus  pavaduotoja  ugdymui, 2.05 kab., tel: (8 5)2400918, el.p.: pavaduotoja.ugdymui@ivaskeviciaus.lt.

Pimininko pavaduotoja – Aleksandra Valkiūnienė, bibliotekininkė;

Komisijos sekretorė – Zita Mickevičienė, mokytoja.

Nariai:

Kristina Smirnovaitė – socialinė pedagogė, 3.08 kab., el.p. socpedagogas@ivaskeviciaus.lt;

Klasės auklėtojas (aptariamo vaiko).

Komisija renkasi kiekvieno mėnesio 1-ios savaitės pirmadienį, 14.45 val., 2.05 kabinete.

Dokumentai