Ateik į Vilniaus Jono Ivaškevičiaus jaunimo mokykląInformuojame, kad  2023-2024 m.m. priimame į 6,7,8,9,10 klases.

 • jei praleidai daug pamokų;
 • jei iš viso nesinori eiti į mokyklą;
 • jei nesisekė mokslai;
 • jei dažnai konfliktavai su mokytojais ir kitais mokiniais;
 • jei nepritapai mokykloje ir kt.

Nes čia:

 • mažos klasės (mokinių skaičius iki 15);
 • draugiški mokinių ir mokytojų santykiai;
 • atsižvelgiama į kiekvieno mokinio gebėjimus ir galimybes;
 • įgyjami kai kurių profesijų pagrindai;
 • organizuojama įdomi ir įvairi popamokinė veikla;
 • sudaromos galimybės baigti pagrindinę mokyklą (10 kl.).

Mokymosi aplinka:

Mokymosi aplinka

 

Jaunimo mokykla įkurta tam, kad vėl norėtum mokytis, geriau pažintum save, pasirinktum tinkamą profesiją

ir atgautum pasitikėjimą savo jėgomis.

Čia visada esi laukiamas !!!

Daugiau informacijos:

Viršuliškių g. 103, LT-07196 Vilnius
Tel. 85 2400918, +370 652 22283
El.p. rastine@ivaskeviciaus.vilnius.lm.lt