Mokyklos dokumentai

CIVILINĖ SAUGA

Vilniaus J. Ivaškevičiaus jaunimo mokyklos 2023-2027 m. strateginis veiklos planas

Veiklos programa 2024 m.

Mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimas

Mokinių elgesio taisyklės

Patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarka