Pareigybių aprašymai

Vilniaus Jono Ivaškevičiaus jaunimo mokyklos direktoriaus įsakymu 2018 m. gegužės 10 d. įsakymu Nr. 36 ir 2018 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. 54 patvirtintos pareigybės:

Pareigybės aprašymo Nr. Pareigybės pavadinimas Lapų skaičius
1.       Klasės auklėtojo pareigybė 4
2.       Bibliotekininko pareigybė 4
3.       Direktoriaus pavaduotojo ūkio reikalams pareigybė 4
4.       Direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigybė 4
5.       Kiemsargio pareigybė 3
6.       Mokytojo pareigybė 3
7.       Mokytojo padėjėjo pareigybė 3
8.       Psichologo pareigybė 3
9.       Sekretoriaus pareigybė 3
10.    Techninių (IT) mokymo priemonių specialisto pareigybė 5
11.    Rūbininko pareigybė 3
12.    Socialinio pedagogo pareigybė 3
13.    Pastatų prižiūrėtojo pareigybė 3
14.    Valytojo pareigybė 4
15.    Budėtojo-sargo pareigybė 3
16.    IT specialisto pareigybė 2