ĮTRAUKUSIS UGDYMAS

PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTAI

Socialinė pedagogė, Kristina Smirnovaitė, tel.: (85) 2400918

Psichologas: vykdoma darbuotojo paieška

Specialusis pedagogas, logopedas: vykdoma darbuotojų paieška


MOKYKLOS APLINKOS PRITAIKYMAS

  • Specialiosios klasės: neturime
  • Specialiosios erdvės mokiniams: įrengtas nusiraminimo kambarys.
  • Fizinės aplinkos pritaikomumas: www.stasis.lt 

MOKYKLOS PEDAGOGŲ PASIRENGIMAS


PATARIMAI PEDAGOGINIAMS DARBUOTOJAMS


PATARIMAI MOKYKLOS BENDRUOMENEI


MOKINIŲ TĖVŲ INFORMAVIMAS