LAISVOS DARBO VIETOS

Vilniaus Jono Ivaškevičiaus jaunimo mokykla skelbia atranką biologijos mokytojo pareigoms užimti

Atranka vykdoma  pagal Mokytojų priėmimo ir atleidimo iš darbo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugsėjo 15 d. įsakymu Nr. V-1680 (nauja redakcija nuo 2022-07-27 pagal LR ŠMSM 2022-07-26 įsakymą Nr. V-1194).

Mokykla siūlo biologijos mokytojui darbą, 13 kontaktinių valandų.

Reikalavimai kandidatams:

 •  profesinė kvalifikacija ir ne žemesnis nei biologijos mokytojo bakalauro kvalifikacinis laipsnis ar jam prilyginama kvalifikacija;
 • Ne mažesnė nei trijų metų darbo biologijos mokytojo ir klasės auklėtojo darbo patirtis;
 • gebėjimas dirbti su rizikos grupės mokiniais, įvairių psichologinių problemų bei specialiųjų ugdymosi poreikių turinčiais mokiniais;
 • gebėjimas bendradarbiauti su mokytojais, mokykloje dirbančiais specialistais, mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), bei dirbti su jais komandoje, sprendžiant mokinio problemas;
 • gerai mokėti valstybinę kalbą;
 • išmanyti informacines technologijas ir gebėti jas taikyti ugdymo procese;

Privalumai:

 • gebėjimas komunikuoti užsienio kalbomis (anglų, vokiečių, prancūzų);
 • gebėjimas organizuoti projektinę veiklą;
 • iniciatyvumas, puikūs bendravimo įgūdžiai su skirtingų gebėjimų mokiniais;
 • rekomendacijos iš ankstesnių darboviečių.

Pretendentai el. būdu pateikia šiuos dokumentus:

 1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje (nuskenuotas/nuskaitytas dokumentas).
 2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją (nuskenuotas/nuskaitytas dokumentas).
 3. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją (nuskenuotas/nuskaitytas dokumentas).
 4. Mokytojo kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopiją (nuskenuotas/nuskaitytas dokumentas).
 5. Darbo patirtį patvirtinančius dokumentus ( rekomendacijas) (nuskenuotas/nuskaitytas dokumentas).
 6. Gyvenimo aprašymą (CV).

Dokumentų su nuoroda „Biologijos mokytojo atranka“ elektroniniu paštu rastine@ivaskeviciaus.vilnius.lm.lt  lauksime iki 2022-12-31 12.00 val.

Reikalavimus atitinkantys pretendentai bus informuojami el. paštu ir kviečiami pokalbiui.

Telefonas pasiteirauti: (8 5) 2400918 raštinė; 8 652 22283 direktorius Gedeminas Kašėta