LAISVOS DARBO VIETOS

Vilniaus Jono Ivaškevičiaus jaunimo mokykla kviečia į pagalbos mokiniui specialistų komandą  logopedą nuo 2024 m. rugsėjo 1 d.

Kvalifikaciniai reikalavimai:

 • turėti aukštąjį išsilavinimą;
 • būti įgijus logopedo kvalifikaciją;
 • gebėti įvertinti kalbos raidos ypatumus, kalbos, kitus komunikacijos sutrikimus, mokinių specialiuosius ugdymosi poreikius;
 • išmanyti mokinių, turinčių kalbos sutrikimų, specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo metodus, gebėti juos taikyti šalinant mokinių kalbos sutrikimus;
 • gebėti bendrauti ir bendradarbiauti su mokiniais, turinčiais kalbos sutrikimų, bendradarbiauti su mokytojais, kitais asmenimis, tiesiogiai dalyvaujančiais ugdymo procese, mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), pedagoginių psichologinių tarnybų, sveikatos priežiūros, švietimo ir kitų įstaigų darbuotojais;
 • gebėti konstruktyviai spręsti problemas susijusias su specialiųjų ugdymosi poreikių turinčiais mokiniais ir jų tėvais (globėjais, rūpintojais);
 • mokėti naudotis ir taikyti informacines ir komunikacines technologijas ir efektyvius darbo metodus;
 • punktualumas, iniciatyvumas, kūrybiškumas, atsakingumas.

Privalumas: darbo patirtis.

Siūlome:

 • 1 etatas, 36 val. per savaitę (A2 lygio pareigybė);
 • bazinį atlyginimą už etatą su 20 proc. priedu (bruto); Darbo užmokestis – mokamas pagal pastoviosios dalies koeficientą (priklauso nuo turimos kvalifikacijos ir stažo). Darbo užmokestis nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą 2017 m. sausio 17 d. įstatymu  Nr. XIII-198 ir šio įstatymo pakeitimais.
 • galimybes dalyvauti kvalifikacijos kėlimo kursuose;
 • kitas mokyklos motyvacines priemones;

Pateikiami dokumentai:

Iki  2024-08-23 prašome pateikti šiuos dokumentus:

 • prašymą leisti dalyvauti atrankoje su sutikimu dėl asmens duomenų naudojimo;
 • gyvenimo aprašymą (CV);
 • išsilavinimą patvirtinančius dokumentus ir jų kopijas;
 • kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus ir jų kopijas;
 • galima pateikti darbdavio rekomendaciją.

                      Dokumentus prašome siųsti el. pašto adresu: rastine@ivaskeviciaus.vilnius.lm.lt. Su nuoroda „Logopedas”. Pretendentai, labiausiai atitinkantys atrankos reikalavimus, bus informuojami asmeniškai ir kviečiami pokalbiui. Atsiradus tinkamam kandidatui, konkursas bus nutrauktas.

Skelbimo publikavimo data:

2024-04-25 iki 2024-08-23.

Adresas

Vilniaus Jono Ivaškevičiaus jaunimo mokykla, Viršuliškių g. 103, Vilnius, LT– 05115

Kontaktinė informacija:

Tel. (8 5) 2400 918; +370 652 22283.

 

Kviečiame Jus prisijungti prie mūsų profesionalaus ir darnaus kolektyvo!


Vilniaus Jono Ivaškevičiaus jaunimo mokykla skelbia atranką psichologo pareigoms užimti. Lauktume nuo 2024-09-01.

Atranka vykdoma  pagal Mokytojų priėmimo ir atleidimo iš darbo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugsėjo 15 d. įsakymu Nr. V-1680  (LR nauja redakcija  ŠMSM 2022 07 26 įsakymu Nr. V-1194).

Mokykla siūlo neterminuotą darbo sutartį, 1 etatu.

Reikalavimai kandidatams:

 • psichologo profesinė kvalifikacija ir ne žemesnis nei psichologijos magistro kvalifikacinis laipsnis ar jam prilyginama kvalifikacija;
 • gebėjimas teikti psichologinę pagalbą įvairių psichologinių problemų bei specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams;
 • gebėjimas inicijuoti ir dalyvauti įgyvendinant mokyklos bendruomenei aktualias psichologinių problemų prevencijos priemones;
 • gebėjimas bendradarbiauti su mokytojais, socialiniu pedagogu, kitais mokykloje dirbančiais specialistais, mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), bei dirbti su jais komandoje, sprendžiant mokinio problemas;
 • gebėjimas atlikti mokykloje psichologinius tyrimus, atsižvelgiant į mokyklos bendruomenės poreikius;
 • darbo patirtis, aukšta motyvacija dirbant su pagalbos reikalaujančiais vaikais;
 • gerai mokėti valstybinę kalbą, gebėti susikalbėti rusų, anglų kalbomis;
 • išmanyti informacines technologijas ir gebėti jas taikyti;

Privalumai:

 • gebėjimas komunikuoti užsienio kalbomis (anglų, vokiečių, prancūzų);
 • dalyvavimo projektuose patirtis;
 • iniciatyvumas, puikūs bendravimo įgūdžiai su skirtingų gebėjimų mokiniais;
 • rekomendacijos iš ankstesnių darboviečių.

Pretendentai el. būdu pateikia šiuos dokumentus:

 1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje (nuskenuotas/nuskaitytas dokumentas).
 2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją (nuskenuotas/nuskaitytas dokumentas).
 3. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją (nuskenuotas/nuskaitytas dokumentas).
 4. Psichologo kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopiją (nuskenuotas/nuskaitytas dokumentas).
 5. Darbo patirtį patvirtinančius dokumentus ( rekomendacijas) (nuskenuotas/nuskaitytas dokumentas).
 6. Gyvenimo aprašymą (CV).
 7. Motyvacinį laišką.

Dokumentų su nuoroda „Psichologo atranka“ elektroniniu paštu rastine@ivaskeviciaus.vilnius.lm.lt  lauksime iki 2024 m.  rugpjūčio 23 d. 12.00 val.

Reikalavimus atitinkančius pretendentus informuosime el. paštu ir kviesime pokalbiui.

Telefonas pasiteirauti: (8 5) 2400918 raštinė; 8 652 22283 direktorius Gedeminas Kašėta


Vilniaus Jono Ivaškevičiaus jaunimo mokykla kviečia į pagalbos mokiniui specialistų komandą  specialųjį pedagogą nuo 2024 m. rugsėjo 1 d.

Kvalifikaciniai reikalavimai:

 • turėti aukštąjį išsilavinimą;
 • būti įgijus specialiojo pedagogo kvalifikaciją;
 • gebėti bendrauti ir bendradarbiauti su specialiųjų poreikių turinčiais mokiniais, mokytojais, mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), pedagoginių psichologinių tarnybų, sveikatos priežiūros, švietimo ir kitų įstaigų darbuotojais;
 • išmanyti pedagoginio vertinimo metodikas, gebėti atlikti pedagoginį mokinių vertinimą, nustatyti jų žinių, mokėjimų, įgūdžių, gebėjimų lygį, atitikimą ugdymo programoms, specialiuosius ugdymosi poreikius, įvertinti pažangą;
 • išmanyti specialiųjų poreikių turinčių mokinių ugdymo efektyvius darbo metodus, gebėti juos taikyti padedant specialiųjų poreikių turintiems mokiniams įsisavinti mokomąją medžiagą ir lavinant jų sutrikusias funkcijas;
 • mokėti naudotis ir taikyti informacines ir komunikacines technologijas;
 • punktualumas, iniciatyvumas, kūrybiškumas, atsakingumas.

Privalumas: darbo patirtis.

Siūlome:

 • 1,5 etato, 54 val. per savaitę (A2 lygio pareigybė);
 • bazinį atlyginimą už etatą su 20 proc. priedu (bruto). Darbo užmokestis – mokamas pagal pastoviosios dalies koeficientą (priklauso nuo turimos kvalifikacijos ir stažo). Darbo užmokestis nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą 2017 m. sausio 17 d. įstatymu  Nr. XIII-198 ir šio įstatymo pakeitimais;
 • galimybes dalyvauti kvalifikacijos kėlimo kursuose;
 • kitas mokyklos motyvacines priemones;

Pateikiami dokumentai:

Iki 2024081-23 prašome pateikti šiuos dokumentus:

 • prašymą leisti dalyvauti atrankoje su sutikimu dėl asmens duomenų naudojimo;
 • gyvenimo aprašymą (CV);
 • išsilavinimą patvirtinančius dokumentus ir jų kopijas;
 • kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus ir jų kopijas;
 • galima pateikti darbdavio rekomendaciją.

                      Dokumentus prašome siųsti el. pašto adresu: rastine@ivaskeviciaus.vilnius.lm.lt. Su nuoroda „Specialusis pedagogas”. Pretendentai, labiausiai atitinkantys atrankos reikalavimus, bus informuojami asmeniškai ir kviečiami pokalbiui. Atsiradus tinkamam kandidatui, konkursas bus nutrauktas.

Kontaktinė informacija:

Skelbimo publikavimo data:

2024-04-25 iki 2024-08-23.

Adresas

Vilniaus Jono Ivaškevičiaus jaunimo mokykla, Viršuliškių g. 103, Vilnius, LT– 05115

Kontaktinė informacija:

Tel. (8 5) 2400 918; +370 652 22283.

Kviečiame Jus prisijungti prie mūsų profesionalaus ir darnaus kolektyvo!