LAISVOS DARBO VIETOS

Vilniaus Jono Ivaškevičiaus jaunimo mokykla kviečia į pagalbos mokiniui specialistų komandą  logopedą nuo 2023 m. lapkričio 6 d.

Kvalifikaciniai reikalavimai:

 • turėti aukštąjį išsilavinimą;
 • būti įgijus logopedo kvalifikaciją;
 • gebėti įvertinti kalbos raidos ypatumus, kalbos, kitus komunikacijos sutrikimus, mokinių specialiuosius ugdymosi poreikius;
 • išmanyti mokinių, turinčių kalbos sutrikimų, specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo metodus, gebėti juos taikyti šalinant mokinių kalbos sutrikimus;
 • gebėti bendrauti ir bendradarbiauti su mokiniais, turinčiais kalbos sutrikimų, bendradarbiauti su mokytojais, kitais asmenimis, tiesiogiai dalyvaujančiais ugdymo procese, mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), pedagoginių psichologinių tarnybų, sveikatos priežiūros, švietimo ir kitų įstaigų darbuotojais;
 • gebėti konstruktyviai spręsti problemas susijusias su specialiųjų ugdymosi poreikių turinčiais mokiniais ir jų tėvais (globėjais, rūpintojais);
 • mokėti naudotis ir taikyti informacines ir komunikacines technologijas ir efektyvius darbo metodus;
 • punktualumas,  iniciatyvumas, kūrybiškumas, atsakingumas.

Privalumas: darbo patirtis.

Siūlome:

 • 1 etatas, 36 val. per savaitę (A2 lygio pareigybė);
 • bazinį atlyginimą už etatą su 20 proc. priedu (bruto); Darbo užmokestis – mokamas pagal pastoviosios dalies koeficientą nuo 5,38 iki 8,28 (priklauso nuo turimos kvalifikacijos ir stažo). Darbo užmokestis nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą 2017 m. sausio 17 d. įstatymu  Nr. XIII-198 ir šio įstatymo pakeitimais.
 • galimybes dalyvauti kvalifikacijos kėlimo kursuose;
 • kitas mokyklos  motyvacines priemones;

Pateikiami dokumentai:

Iki  2023-11-03 prašome pateikti šiuos dokumentus:

 • prašymą  leisti dalyvauti atrankoje su sutikimu dėl asmens duomenų naudojimo;
 • gyvenimo aprašymą (CV);
 • išsilavinimą patvirtinančius dokumentus ir jų kopijas;
 • kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus ir jų kopijas;
 • galima pateikti darbdavio rekomendaciją.

                      Dokumentus prašome siųsti el. pašto adresu: rastine@ivaskeviciaus.vilnius.lm.lt. Su nuoroda „Logopedas”. Pretendentai, labiausiai atitinkantys atrankos reikalavimus, bus informuojami asmeniškai ir kviečiami pokalbiui. Atsiradus tinkamam kandidatui, konkursas bus nutrauktas.


Vilniaus Jono Ivaškevičiaus jaunimo mokykla kviečia į pagalbos mokiniui specialistų komandą  specialųjį pedagogą nuo 2023 m. lapkričio 6 d.

Kvalifikaciniai reikalavimai:

 • turėti aukštąjį išsilavinimą;
 • būti įgijus specialiojo pedagogo kvalifikaciją;
 • gebėti bendrauti ir bendradarbiauti su specialiųjų poreikių turinčiais mokiniais, mokytojais, mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), pedagoginių psichologinių tarnybų, sveikatos priežiūros, švietimo ir kitų įstaigų darbuotojais;
 • išmanyti pedagoginio vertinimo metodikas, gebėti atlikti pedagoginį mokinių vertinimą, nustatyti jų žinių, mokėjimų, įgūdžių, gebėjimų lygį, atitikimą ugdymo programoms, specialiuosius ugdymosi poreikius, įvertinti pažangą;
 • išmanyti specialiųjų poreikių turinčių mokinių ugdymo efektyvius darbo metodus, gebėti juos taikyti padedant specialiųjų poreikių turintiems mokiniams įsisavinti mokomąją medžiagą ir lavinant jų sutrikusias funkcijas;
 • mokėti naudotis ir taikyti informacines ir komunikacines technologijas;
 • punktualumas,  iniciatyvumas, kūrybiškumas, atsakingumas.

Privalumas: darbo patirtis.

Siūlome:

 • 1,5 etato, 54 val. per savaitę (A2 lygio pareigybė);
 • bazinį atlyginimą už etatą su 20 proc. priedu (bruto). Darbo užmokestis – mokamas pagal pastoviosios dalies koeficientą nuo 5,38 iki 8,28 (priklauso nuo turimos kvalifikacijos ir stažo). Darbo užmokestis nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą 2017 m. sausio 17 d. įstatymu  Nr. XIII-198 ir šio įstatymo pakeitimais;
 • galimybes dalyvauti kvalifikacijos kėlimo kursuose;
 • kitas mokyklos  motyvacines priemones;

Pateikiami dokumentai:

Iki 2023-11-03 prašome pateikti šiuos dokumentus:

 • prašymą  leisti dalyvauti atrankoje su sutikimu dėl asmens duomenų naudojimo;
 • gyvenimo aprašymą (CV);
 • išsilavinimą patvirtinančius dokumentus ir jų kopijas;
 • kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus ir jų kopijas;
 • galima pateikti darbdavio rekomendaciją.

                      Dokumentus prašome siųsti el. pašto adresu: rastine@ivaskeviciaus.vilnius.lm.lt. Su nuoroda „Specialusis pedagogas”. Pretendentai, labiausiai atitinkantys atrankos reikalavimus, bus informuojami asmeniškai ir kviečiami pokalbiui. Atsiradus tinkamam kandidatui, konkursas bus nutrauktas.


    Vilniaus Jono Ivaškevičiaus jaunimo mokykla kviečia į pagalbos mokiniui specialistų komandą  psichologą nuo 2023 m. lapkričio 6 d.

Kvalifikaciniai reikalavimai:

 • turėti psichologijos bakalauro ir psichologijos magistro kvalifikacinius laipsnius arba psichologo kvalifikaciją (specialybę), įgytą baigus studijas pagal vienos pakopos aukštojo mokslo programas;
 • gebėti bendrauti, bendradarbiauti, dirbti komandoje;
 • gebėti dirbti su paugliais, mokinių tėvais;
 • konstruktyviai spręsti iškilusias problemas;
 • mokėti naudotis ir taikyti informacines ir komunikacines technologijas.
 • punktualumas,  iniciatyvumas, kūrybiškumas, atsakingumas;
 • gebėti konsultuoti mokinius karjeros klausimais būtų privalumas.

Privalumas: darbo patirtis.

Siūlome:

 • 0,75 etato psichologo, 27 val. per savaitę (A1 lygio pareigybė);
 • bazinį atlyginimą už etatą su 20 proc. priedu (bruto) (priklausomai nuo pedagoginio darbo stažo ir kvalifikacinės kategorijos). Darbo užmokestis nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą 2017 m. sausio 17 d. įstatymu  Nr. XIII-198 ir šio įstatymo pakeitimais;
 • galimybes dalyvauti kvalifikacijos kėlimo kursuose;
 • kitas mokyklos  motyvacines priemones;

Pateikiami dokumentai:

Iki 2023-11-03 prašome pateikti šiuos dokumentus:

 • prašymą  leisti dalyvauti atrankoje su sutikimu dėl asmens duomenų naudojimo;
 • gyvenimo aprašymą (CV);
 • išsilavinimą patvirtinančius dokumentus ir jų kopijas;
 • kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus ir jų kopijas;
 • galima pateikti darbdavio rekomendaciją.

                      Dokumentus prašome siųsti el. pašto adresu: rastine@ivaskeviciaus.vilnius.lm.lt. Su nuoroda „Psichologas”. Pretendentai, labiausiai atitinkantys atrankos reikalavimus, bus informuojami asmeniškai ir kviečiami pokalbiui. Atsiradus tinkamam kandidatui, konkursas bus nutrauktas.


Telefonas pasiteirauti: (8 5) 2400918 raštinė; 8 652 22283 direktorius Gedeminas Kašėta

Kontaktinė informacija:

Skelbimo publikavimo data:

2023-10-11 iki 2023-11-03.

Adresas

Vilniaus Jono Ivaškevičiaus jaunimo mokykla, Viršuliškių g. 103, Vilnius, LT– 05115

Kontaktinė informacija:

Tel. (8 5) 2400 918; +370 652 22283.

Kviečiame Jus prisijungti prie mūsų profesionalaus ir darnaus kolektyvo!