Neformalusis švietimas

Neformalaus ugdymo užsiėmimų sąrašas:

PROGRAMOS PAVADINIMAS VADOVO VARDAS, PAVARDĖ
Dailioji keramika Algirdas Kliukas
Rankdarbiai Liudmila Mačulska
Muzikos studija Jurgita Rutkauskienė
Sportiniai žaidimai Margarita Noreikienė
Kosminio ir aviamodeliavimo būrelis Jurgis Strazdas
Dailė Kastytis Vitkauskas