Neformalusis švietimas

Neformalaus ugdymo užsiėmimų sąrašas:

PROGRAMOS PAVADINIMAS VADOVO VARDAS, PAVARDĖ
Informacinės technologijos Diana Vaškevičienė
Dailioji keramika Algirdas Kliukas
Rankdarbiai Liudmila Mačulska
Muzikos studija Jurgita Rutkauskienė
Sportiniai žaidimai Margarita Noreikienė
Kosminio ir aviamodeliavimo būrelis Jurgis Strazdas
Dailė Kastytis Vitkauskas