Mokyklos taryba

Mokyklos taryba:

Zita Mickevičienė – tarybos pirmininkė

Olga Ruducha – sekretorė

Nariai:

Gražina Alikonienė

Žana Iciksonienė

Jolita Baliūnienė

Jurgita Gornienė

Erika Iciksonaitė

Brigita Gimbutaitė

Ieva Vainalavičiūtė