Mokyklos taryba

Mokyklos taryba:

Zita Mickevičienė – tarybos pirmininkė

Olga Ruducha – sekretorė

Nariai:

Gražina Alikonienė

Natalija Geržadovič