Mokyklos taryba

Mokyklos taryba:

prof. dr. Giedrė Kvieskienė – tarybos garbės pirminikė

Vajonė Strimaitienė – tarybos pirmininkė

Aleksandra Valkiūnienė – sekretorė

Nariai:

Jurgita Rutkauskienė

Liudmila Mačulska

Žana Iciksonienė

Janina Taurienė

Erika Iciksonaitė

Brigita Gimbutaitė

Mindaugas Dragūnas