Korupcijos prevencija

V-64 Dėl veiksmų susidūrus su korupcinio pobūdžio veika programa

Atikorupcijos programa

Vilniaus Jono Ivaškevičiaus jaunimo mokykla savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikoje galiojančiais kovos su korupcija ir korupcijos prevencijos teisės aktais:

Kurdami antikorupcinę aplinką vadovaujamės Antikorupcinės aplinkos vadovu viešajam sektoriui.

Aktualios nuorodos: