COVID-19

Izoliacijos algoritmo pakeitimai dėl Covid-19

10-04 Informuojame, kad nuo šiol mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai), pedagogai gali konsultuotis dėl izoliacijos klausimų, klasėje pasitvirtinus COVID-19 liga ar kt. klausimų, rašydami el. laišką budintis@vvsb.lt arba skambinant tel.: +37065801302.

Informacija tėvams apie vaikų skiepijimą

Apie vaikų skiepijimą nuo koronaviruso infekcijos

PROBLEMŲ, KYLANČIŲ MOKINIAMS DĖL NUOTOLINIO MOKYMO, IDENTIFIKAVIMO IR PAGALBOS SUTEIKIMO
ALGORITMAS

Bendrojo ugdymo mokykloms skirtas algoritmas

NUTARIMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2020 M. LAPKRIČIO 4 D. NUTARIMO NR. 1226 „DĖL KARANTINO LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJOJE PASKELBIMO“ PAKEITIMO

Vyriausybės nutarimas dėl karantino paskelbimo

Informacija darbuotojams dėl COVID-19

Kaip elgtis mokykloms, jei mokiniui ar darbuotojui nustatoma COVID-19. Filmuką rasite čia.

NEPAMIRŠKITE  KAUKIŲ  IR  LAIKYTIS  SAUGAUS  ATSTUMO.

Mokinio (priešmokyklinuko) tėvai (globėjai) prašymą-paraišką gauti socialinę paramą mokiniams (SP-11 forma pridedama) gali pateikti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Socialinių išmokų skyriui elektroniniu būdu per Socialinės paramos šeimai informacinę sistemą www.spis.lt ar paštu arba kreiptis į mokyklos, kurioje mokinys mokosi, administraciją, pateikdami prašymą-paraišką mokyklos administracijai. Mokyklos administracija gautą pareiškėjo užpildytą prašymą-paraišką ne vėliau kaip kitą darbo dieną perduoda Socialinių išmokų skyriui paštu arba elektroninėmis ryšio priemonėmis (elektroninėmis priemonėmis teikiamas prašymas turi būti pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu arba suformuotas elektroninėmis priemonėmis, kurios leidžia užtikrinti teksto vientisumą ir nepakeičiamumą).
Daugiau informacijos apie nemokamą mokinių maitinimą:
• paskambinus Socialinių išmokų skyriaus bendruoju telefonu 8 700 35545;
www.vilnius.lt → Paslaugos → Socialinės išmokos → 13. Socialinės paramos mokiniams skyrimas (https://paslaugos.vilnius.lt/service-list/Socialines-paramos-mokiniams-skyrimas) .

REKOMENDACIJOS MOKYTOJAMS IR TĖVAMS, KAIP BENDRAUTI SU MOKINIAIS APIE KORONAVIRUSĄ (COVID-19)

Rekomendacijos tėvams

Rekomendacijos mokytojams