Darbuotojai

ADMINISTRACIJA

DIREKTORIUS

Gedeminas  Kašėta

tel./faks.  +370 5 2400918
mob. tel. +370 652 22283

DIREKTORIAUS PAVADUOTOJA UGDYMUI

Sidutė Branišauskaitė

tel.  +370 5 2400918

MOKYTOJAI

Audrė Steponėnienė Etika
Gintarė Savanevičienė Lietuvių kalba ir literatūra
Jolanta Šalkovska Biologija
Aleksandra Valkiūnienė Vokiečių kalba
Vanesa Simonenko Anglų kalba
Jūratė Skrebienė Anglų kalba
Nina Karasiova Rusų kalba
Zita Mickevičienė Matematika
Olga Ruducha Matematika / ekonomika
Diana Vaškevičienė Informacinės technologijos
Gedeminas Kašėta Žmogaus sauga
Sidutė Branišauskaitė Fizika
Inna Fomkina Geografija
Kastytis Vitkauskas Dailė, Technologijos (medžio darbai)
Jurgita Rutkauskienė Muzika
Liudmila Mačulska Technologijos (dailieji amatai), chemija
Algirdas Kliukas Technologijos (keramika)
Margarita Noreikienė Fizinis ugdymas

KITI DARBUOTOJAI

Aleksandra Valkiūnienė

Kristina Smirnovaitė

Bibliotekininkė

Socialinė pedagogė