Darbuotojai

ADMINISTRACIJA

DIREKTORIUS

Gedeminas  Kašėta

tel./faks.  +370 5 2400918
mob. tel. +370 652 22283

DIREKTORIAUS PAVADUOTOJA UGDYMUI

Sidutė Branišauskaitė

tel.  +370 5 2400918

MOKYTOJAI

Audrė Steponėnienė Etika
Gintarė Savanevičienė Lietuvių kalba
Aleksandra Valkiūnienė Vokiečių kalba
Vanesa Simonenko Anglų kalba
Jūratė Skrebienė Anglų kalba
Nina Karasiova Rusų kalba
Zita Mickevičienė Matematika
Olga Ruducha Matematika / ekonomika
Diana Vaškevičienė Informacinės technologijos
Gedeminas Kašėta Biologija
Sidutė Branišauskaitė Fizika
Inna Fomkina Geografija
Aurika Tėvelytė Chemija, biologija
Kastytis Vitkauskas Dailė
Jurgita Rutkauskienė Muzika
Kastytis Vitkauskas Technologijos (medžio darbai)
Liudmila Mačulska Technologijos (dailieji amatai)
Algirdas Kliukas Technologijos (keramika)
Margarita Noreikienė Fizinis ugdymas

KITI DARBUOTOJAI

Inga Čepelionė

Aleksandra Valkiūnienė

Kristina Smirnovaitė

Psichologė

Bibliotekininkė

Socialinė pedagogė