Mokinių priėmimas 2022 – 2023 m.


Tėvai, kurie neturi galimybės užpildyti prašymą elektroniniu būdu, gali atvykti į mokyklą, kur jiems bus suteikta vieta su kompiuteriu prašymo užpildymui. Su savimi būtina turėti el. bankininkystės duomenis. Kreiptis prašome į raštinę darbo dienomis 800 – 1600 val. (II aukštas, 207 kab.).

  • Prašymai per e. sistemą teikiami nuo 2022 m. kovo 1 d. iki rugpjūčio 31 d.
  • Prašymai nagrinėjami gavus visus pirmumo kriterijus patvirtinančius dokumentus, kurie pateikiami tik per e. sistemą ir ne vėliau kaip iki rugpjūčio 31 d.
  • e. sistema yra susieta su Gyventojų registru, todėl informacija apie gyventojo paskutinę deklaruotą gyvenamąją vietą, šeimos sudėtį yra sutikrinama automatiniu būdu. Svarbu žinoti, kad duomenys e. sistemoje atnaujinami kartą per mėnesį pagal praėjusio mėnesio paskutinės dienos Gyventojų registro duomenis ir keitimai e. sistemoje atliekami per 14 kalendorinių dienų.
  • Prašymus nagrinėja mokyklos priėmimo komisija birželio 1 –  rugpjūčio 31 d.; pirmasis komisijos posėdis šaukiamas ne vėliau kaip birželio 1 d., kiti posėdžiai – birželio 15 d., birželio 22 d, rugpjūčio 19 d., rugpjūčio 25 d. ir rugpjūčio 30 d.
  • Svarbu: tėvai e. sistemoje turi patvirtinti gautą kvietimą į mokyklą, kvietimą į mokyklą šiomis datomis: birželio 1-3 d. iki 16:00 val., birželio 15-17 d. iki 16:00 val., birželio 22 – liepos 1 d., rugpjūčio  19-21 d., rugpjūčio  25-26 d. ir rugpjūčio  30-31 d. Jeigu tėvai laiku nepatvirtina kvietimų mokytis, e. sistema automatiškai priskiria mokymo įstaigą, kuri yra išsiuntusi kvietimą mokytis ir pagal norą mokytis prašyme yra nurodyta aukščiausiai.

Informacijos teikimas

Informaciją apie priėmimą teikia direktoriaus pavaduotoja ugdymui Sidutė Branišauskaitė (407 kab.), el. paštas pavaduotoja.ivaskeviciaus@gmail.com   ir sekretorė Elena Stasiulienė (207 kab.), el. paštas rastine@ivaskeviciaus.vilnius.lm.lt, tel. 240 09 18,

Mokinių priiėmimo per e. sistemą grafikas

Mokinių priiėmimo per e. sistemą grafikas

Priėmimo komisijos sudėtis:

Pirmininkė – Sidutė Branišauskaitė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;

Komisijos sekretorė – Elena Stasiulienė, sekretorė;

Nariai:

  • Paulius Nasevičius, IT specialistas;
  • Zita Mickevičienė, vyr. mokytoja, mokyklos tarybos pirmininkė;
  • Kristina Smirnovaitė, socialinė pedagogė.

Dokumentai atsiuntimui

  • Mokinių priimamų į Vilniaus J.Ivaškevičiaus jaunimo mokyklą tvarkos aprašas