Mokinių priėmimas 2021 – 2022 m.

Priimtų į Vilniaus Jono Ivaškevičiaus jaunimo mokyklą mokinių sąrašas:

MOK – 65566

MOK – 68567

MOK – 68687

MOK – 69952

MOK – 70010

MOK – 70323


Tėvai, kurie neturi galimybės užpildyti prašymą elektroniniu būdu, gali atvykti į mokyklą, kur jiems bus suteikta vieta su kompiuteriu prašymo užpildymui. Su savimi būtina turėti el. bankininkystės duomenis. Kreiptis prašome į raštinę darbo dienomis 800 – 1600 val. (II aukštas, 207 kab.).

  • Prašymai per e. sistemą teikiami nuo 2021 m. kovo 1 d. iki rugpjūčio 31 d.
  • Internetu užpildytus prašymus gauna juose nurodyta (-os) mokykla (-os), kuri(-ios) juos nagrinėja vadovaudamasi(-osi) aprašo IV skyriumi.
  • Prašymai nagrinėjami gavus visus pirmumo kriterijus patvirtinančius dokumentus, kurie pateikiami tik per e. sistemą ir ne vėliau kaip iki rugpjūčio 31 d.
  • e. sistema yra susieta su Gyventojų registru, todėl informacija apie gyventojo paskutinę deklaruotą gyvenamąją vietą, šeimos sudėtį yra sutikrinama automatiniu būdu. Svarbu žinoti, kad duomenys e. sistemoje atnaujinami kartą per mėnesį pagal praėjusio mėnesio paskutinės dienos Gyventojų registro duomenis ir keitimai e. sistemoje atliekami per 14 kalendorinių dienų.
  • Prašymus nagrinėja mokyklos priėmimo komisija birželio 4-22 d. ir rugpjūčio 24-31 d.; pirmasis komisijos posėdis šaukiamas ne vėliau kaip birželio 8 d., kiti posėdžiai – birželio 22d., rugpjūčio 25 ir rugpjūčio 31d.
  • Svarbu: tėvai e. sistemoje turi patvirtinti gautą kvietimą į mokyklą, laikydamiesi priėmimo grafike nurodytų terminų. Jeigu tėvai laiku nepatvirtina kvietimų mokytis, e. sistema automatiškai priskiria mokymo įstaigą, kuri yra išsiuntusi kvietimą mokytis ir pagal norą mokytis prašyme yra nurodyta aukščiausiai.

Mokinių priėmimas į 10 klasę

    Į 10 klasę mokiniai bus priimami tik tuo atveju, jeigu atsiras laisvų vietų, išvykus dabar besimokantiems mokiniams.

Informacijos teikimas

Informaciją apie priėmimą teikia direktoriaus pavaduotoja ugdymui Sidutė Branišauskaitė (407 kab.), el. paštas pavaduotoja.ivaskeviciaus@gmail.com   ir sekretorė Elena Stasiulienė (207 kab.), el. paštas rastine@ivaskeviciaus.vilnius.lm.lt, tel. 240 09 18,

Priėmimo komisijos sudėtis:

Pirmininkė – Sidutė Branišauskaitė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;

Komisijos sekretorė – Elena Stasiulienė, sekretorė;

Nariai:

  • Paulius Nasevičius, IT specialistas;
  • Zita Mickevičienė, vyr. mokytoja, mokyklos tarybos pirmininkė;
  • Kristina Smirnovaitė, socialinė pedagogė.

Dokumentai atsiuntimui