Mokiniams

ATMINTINĖ DEŠIMTOKUI (-EI)

Atmintinė dešimtokui (-ei)


Kviečiame dalyvauti

DĖL ŠV. JOKŪBO KELIO JAUNŲJŲ AMBASADORIŲ

ESTAFETĖS ORGANIZAVIMO                                                                        

Šiais metais, jau septintus metus iš eilės, balandžio 25 – birželio 30 d. d. organizuojama  Šv. Jokūbo kelio jaunųjų ambasadorių estafetė, kuri kasmet susilaukia vis didesnio dėmesio jaunimo tarpe. Praėjusiais pandemijos metais estafetėje dalyvavo virš 1000 moksleivių bei mokytojų.

Šiais metais Šv. Jokūbo kelio jaunųjų ambasadorių estafetė dedikuojama Šventiesiems Jokūbo metams – 2022 ir solidarumui su kovojančia Ukraina.

Estafetę organizuoja Šv. Jokūbo kelio savivaldybių asociacija bei Šv. Jokūbo kelio draugų asociacija.

Kartu su mūsų jaunimu estafetėje kviečiami dalyvauti moksleiviai bei jų mokytojai iš Ukrainos, šiuo metu esantys Lietuvoje. Ukrainos Vinnytsia miestas ir regionas yra tarptautiniame Šv. Jokūbo kelyje.

Prašome Jūsų paremti šių žygių organizatorius, Jūsų savivaldybių teritorijoje esančias mokyklas, jaunimo grupes, padėti įsigyti Šv. Jokūbo kelio atributikos..

Taip pat informuojame, kad pasikeitė Šv. Jokūbo kelio svetainės adresas.

Adresas http://wwwsvjokubokelias.eu    info@svjokubokelias.eu

Prašome svetainėse paskelbti naują Šv. Jokūbo kelio svetainės adresą .   

Pridedama:

1.     Kvietimas mokykloms, Turizmo ir verslo informacijos centrams, bendruomenėms dalyvauti Šv. Jokūbo kelio  jaunųjų ambasadorių estafetėje,

2.     Rekomenduojama įsigyti Šv. Jokūbo kelio atributika.

Svarbi informacija

Nuorodos paaugliams

Kaip elgtis mokykloms, jei mokiniui ar darbuotojui nustatoma COVID-19. Filmuką rasite čia.

NEPAMIRŠKITE  KAUKIŲ  IR  LAIKYTIS  SAUGAUS  ATSTUMO.

Tikimės Jūsų supratingumo.

Ugdymo organizavimo ypatumai nuo rugsėjo 1-osios

Ugdymo organizavimo ypatumai nuo rugsėjo 1-osios

Pamokų, organizuojamų karantino metu tvarkaraštis

Pamokų, organizuojamų karantino metu tvarkaraštis

Skaitmeninės mokymosi priemonės

Karantino laikotarpiu, ugdymo veiklai vykstant nuotoliniu būdu, kiekvieną savaitę vis pildomą medžiagą naujomis užduotimis ir rekomendacijomis, rasite paspaudę šią nuorodą: https://www.vvsb.lt/medziaga-ugdymo-istaigoms/

Jūsų prašymu taip pat pridedame nuorodas medžiagai atsisiųsti:  https://vvsb.sharepoint.com/:f:/s/medziagaugdymostaigoms/EkKqT3scG8VEv3jZK4HavPsBR_y9VKZB_KE2gtV3KUOQfw?e=c0Ncdv

Taip pat šioje nuorodoje kas savaitę bus sudėtos naujos užduotys (audio, video), kuriuos galėsite atsisiųsti.

Mokymuisi nuotoliniu būdu gali būti naudojami įvairūs internetiniai šaltiniai, elektroniniai vadovėliai, garso ir vaizdo medžiaga, užduočių paketai, virtualūs bandymai ir kt.

Išsamų skaitmeninių mokymosi priemonių sąvadą rasite Nacionalinės švietimo agentūros tinklalapyje.

Pateikiame keletą nuotolinio mokymo sprendimų mokykloms:

MOKYMAS NUOTOLIU BŪDU

MOKYMAS NUOTOLIU BŪDU

ĮSAKYMAS DĖL ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRO 2019 M. BALANDŽIO 15 D. ĮSAKYMO NR. V-417 „DĖL 2019–2020 IR 2020–2021 MOKSLO METŲ PAGRINDINIO IR VIDURINIO UGDYMO PROGRAMŲ BENDRŲJŲ UGDYMO PLANŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

ĮSAKYMAS DĖL ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRO 2019 M. BALANDŽIO 15 D. ĮSAKYMO NR. V-417 „DĖL 2019–2020 IR 2020–2021 MOKSLO METŲ PAGRINDINIO IR VIDURINIO UGDYMO PROGRAMŲ BENDRŲJŲ UGDYMO PLANŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

Mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimas

Mokinių elgesio taisyklės

Patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarka

Pamokų pateisinimo lapai: