Tėvams

Nemokama ir konfidenciali pagalba mukentėjusiems nuo nusikalstamų veikų.REKOMENDACIJOS IR PATARIMAI TĖVAMS, KAIP PASIRŪPINTI VAIKŲ SAUGUMU

Vaikams augant ir tampant vis savarankiškesniems, tėvams gali būti sudėtinga pakankamai įsitraukti į vaikų dienos rutiną, vis tik į tam tikrus dalykus būtina atkreipti dėmesį ir nusistatyti šeimos taisykles. 

Vaiko teisių gynėjai parengė trumpas rekomendacijas tėvams, į ką atkreipti dėmesį rūpinantis vaikų saugumu.

Plačiau skaitykite https://vaikoteises.lrv.lt/lt/naujienos/rekomendacijos-del-vaiku-saugumo/

Ar žinai ką veikia internete tavo vaikas?

Informacija dėl socialinės paramos mokiniams 2023-2024 m. m.


Informacija skirta tėvams apie UTA.

Informacija skirta tėvams apie UTA


Ankstyvosios intervencijos programa

Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras kviečia Jus bendradarbiauti įgyvendinant Ankstyvosios intervencijos programą (toliau – AIP), skirtą paaugliams nuo 14 metų, turintiems eksperimentavimo arba nereguliaraus psichoaktyviųjų medžiagų (išskyrus tabako) vartojimo patirties.

Greita reakcija sužinojus, kad jaunuolis eksperimentuoja su psichoaktyviosiomis medžiagomis, jo nukreipimas bei paskatinimas dalyvauti AIP, gali būti itin reikšmingi siekiant užkirsti kelią priklausomybės vystymuisi.

Programos aprašymas bei registracija į ją: Ankstyvosios intervencijos programa


Informacija apie saugų internetą


10-04 Informuojame, kad nuo šiol mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai), pedagogai gali konsultuotis dėl izoliacijos klausimų, klasėje pasitvirtinus COVID-19 liga ar kt. klausimų, rašydami el. laišką budintis@vvsb.lt arba skambinant tel.: +37065801302.

Informacija tėvams apie vaikų skiepijimą

Apie vaikų skiepijimą nuo koronaviruso infekcijos

dėl žaidimo MĖLYNASIS BANGINIS

Informuojame, kad komisariato prižiūrimoje teritorijoje užfiksuotas
virtualaus žaidimo ,,Mėlynasis banginis” žaidimo atvejis, kai
nepilnametis įtraukiamas į savęs žalojimą skatinančias veiklas ir
pabaigoje privedamas prie savižudybės.
Policija ragina tėvus kuo atidžiau stebėti savo vaikus ir jų veiklą tiek
realiame tiek virtualiame pasaulyje – nuolat tikrinti su kuo vaikas
bendrauja ir susirašinėja telefonu, stebėti jo elgsenos pakitimus ir
kilus abejonėms kalbėtis su vaiku ir ieškoti pagalbos pas psichologus, o
esant įtarimams, jog vaikas galėjo būti įsitraukęs arba prieš savo valią
įtrauktas į panašius reiškinius, visuomenėje klaidingais vadinamus
,,žaidimais” – nedelsiant apie tai pranešti bendruoju pagalbos centro
telefonu 112.

Svarbi informacija

Naudingos nuorodos tėvams

Informacija tėvams dėl COVID-19

Kaip elgtis mokykloms, jei mokiniui ar darbuotojui nustatoma COVID-19. Filmuką rasite čia.

Esant ypatingoms aplinkybėms dėl COVID-19 į  rugsėjo pirmosios dienos šventę renkamės mokyklos kieme.

NEPAMIRŠKITE  KAUKIŲ  IR  LAIKYTIS  SAUGAUS  ATSTUMO.

Tikimės Jūsų supratingumo.

Ugdymo organizavimo ypatumai nuo rugsėjo 1-osios

Ugdymo organizavimo ypatumai nuo rugsėjo 1-osios

Gerb. tėveliai,
persiunčiame Vilniaus miesto savivaldybės informaciją.
Taip pat norime priminti, kad jeigu į Jūsų ugdymo įstaigą kreipiasi tėvai, kurie šiuo metu yra netekę darbo, neturi pajamų ir norėtų gauti socialinę paramą, jie turėtų vadovautis Socialinių išmokų skyriaus pateikiama informacija:

Mokinio (priešmokyklinuko) tėvai (globėjai) prašymą-paraišką gauti socialinę paramą mokiniams (SP-11 forma pridedama) gali pateikti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Socialinių išmokų skyriui elektroniniu būdu per Socialinės paramos šeimai informacinę sistemą www.spis.lt ar paštu arba kreiptis į mokyklos, kurioje mokinys mokosi, administraciją, pateikdami prašymą-paraišką mokyklos administracijai. Mokyklos administracija gautą pareiškėjo užpildytą prašymą-paraišką ne vėliau kaip kitą darbo dieną perduoda Socialinių išmokų skyriui paštu arba elektroninėmis ryšio priemonėmis (elektroninėmis priemonėmis teikiamas prašymas turi būti pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu arba suformuotas elektroninėmis priemonėmis, kurios leidžia užtikrinti teksto vientisumą ir nepakeičiamumą).
Daugiau informacijos apie nemokamą mokinių maitinimą:
• paskambinus Socialinių išmokų skyriaus bendruoju telefonu 8 700 35545;
www.vilnius.lt → Paslaugos → Socialinės išmokos → 13. Socialinės paramos mokiniams skyrimas (https://paslaugos.vilnius.lt/service-list/Socialines-paramos-mokiniams-skyrimas) .

Prašymo-paraiškos gauti socialinę paramą mokiniams SP-11 forma

Pamokų, organizuojamų karantino metu tvarkaraštis

Pamokų, organizuojamų karantino metu tvarkaraštis

REKOMENDACIJOS TĖVAMS, KAIP BENDRAUTI SU VAIKAIS IR PAAUGLIAIS APIE KORONAVIRUSĄ (COVID-19)

Rekomendacijos tėvams

Skaitmeninės mokymosi priemonės

Karantino laikotarpiu, ugdymo veiklai vykstant nuotoliniu būdu, kiekvieną savaitę vis pildomą medžiagą naujomis užduotimis ir rekomendacijomis, rasite paspaudę šią nuorodą: https://www.vvsb.lt/medziaga-ugdymo-istaigoms/

Jūsų prašymu taip pat pridedame nuorodas medžiagai atsisiųsti:  https://vvsb.sharepoint.com/:f:/s/medziagaugdymostaigoms/EkKqT3scG8VEv3jZK4HavPsBR_y9VKZB_KE2gtV3KUOQfw?e=c0Ncdv

Taip pat šioje nuorodoje kas savaitę bus sudėtos naujos užduotys (audio, video), kuriuos galėsite atsisiųsti.

Mokymuisi nuotoliniu būdu gali būti naudojami įvairūs internetiniai šaltiniai, elektroniniai vadovėliai, garso ir vaizdo medžiaga, užduočių paketai, virtualūs bandymai ir kt.

Išsamų skaitmeninių mokymosi priemonių sąvadą rasite Nacionalinės švietimo agentūros tinklalapyje.

Pateikiame keletą nuotolinio mokymo sprendimų mokykloms:

MOKYMAS NUOTOLIU BŪDU

MOKYMAS NUOTOLIU BŪDU

Pamokų pateisinimo lapai:

DĖL ATSISKAITYMO NEGRYNAISIAIS PINIGAIS MOKYKLŲ VALGYKLOSE:

Mieli vilniečiai, bendrojo ugdymo įstaigas lankančių vaikų tėveliai!
Vilniaus miesto savivaldybė labai džiaugiasi, kad vis daugiau Vilniaus miesto bendrojo ugdymo
įstaigų kartu su maitinimo paslaugas teikiančiomis įmonėmis palaiko iniciatyvą ugdyti vaikų finansinį
raštingumą ir ieško galimybių užtikrinti atsiskaitymą negrynaisiais pinigais mokyklų valgyklose.
Suprantame, kad atsiskaitymas negrynaisiais pinigais mokyklos valgykloje gali kelti Jums
papildomų iššūkių, nes reikia pasirūpinti bankinių mokėjimo kortelių išėmimu vaikams ar įsigyti kitas
atsiskaitymo negrynaisiais pinigais priemones (apyrankes, laikrodukus ar kitas priemones, priklausomai
nuo to, kokį atsiskaitymo negrynaisiais pinigais būdą pasirenka maitinimo paslaugas teikianti įmonė
kartu su mokykla), tačiau tikimės Jūsų palaikymo, nes vaikų finansinio raštingumo ugdymas visiems
mums turėtų būti prioritetu, kaip ir vaikų saugumas, kurį šis būdas padeda geriau užtikrinti.
Kuo greičiau Vilniaus miesto bendrojo ugdymo įstaigos pereis prie atsiskaitymo mokyklos
valgyklose negrynaisiais pinigais, tuo sparčiau formuosis vaikų finansinio raštingumo įgūdžiai, kurie yra
būtini ugdant mąstančią, savarankišką, atsakingą asmenybę!

Patarimai

Kad tėvai ir mokytojai sėkmingai bendradarbiautų

Kauno technologijos universiteto Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakulteto Filosofijos ir psichologijos katedros dr. Milda Perminienė:

Reguliariai bendraukite su mokytojais. Domėkitės savo vaiko progresu, mokykloje vykstančiais renginiais, bendraukite su vaiko mokytoju telefonu ar reguliarių vizitų mokykloje metu. Aptarkite, kada būtų tinkamiausias laikas pokalbiams telefonu, vizitams, koks komunikavimo būdas yra priimtiniausias mokytojui: susitikimas, telefoninis pokalbis, elektroninis laiškas.

Bendradarbiaukite. Kai kada mokytojai gali manyti, kad dėl didelio darbo krūvio šiuolaikiniai tėvai yra linkę per mažai įsitraukti, nutolti nuo mokyklos gyvenimo. Taigi, bendraudami su mokytojais parodykite, kad Jūsų tikslas yra dirbti komandoje, padėti, keistis informacija.

Rodykite iniciatyvą, siūlykite pagalbą. Tėvai, kurie rodo susidomėjimą mokykla, yra palankiau vertinami mokytojų, užmezga geresnius ryšius su mokyklos administracija. Taigi, pagalvokite, kaip Jūs galėtumėte prisidėti prie mokyklos veiklos: organizuodamas renginius? Prisidėdamas prie tvarkingos aplinkos kūrimo? Tapdamas pamokos svečiu ir pasikalbėdamas su vaikais aktualiomis temomis?

Įsitraukite į mokyklos gyvenimą ir užklasinę veiklą. Tėvai, kurie dalyvauja mokyklos renginiuose, iniciatyvose, veiklose turi galimybę užmegzti artimesnį, pozityvesnį ryšį su mokytojais. Be to, toks bendravimas leis greičiau sužinoti apie mokykloje ar klasėje vykdomus pokyčius, priimamus sprendimus ir leis įsitraukti į sprendimų, kurie gali paveikti Jūsų vaiką, priėmimą.

Informuokite. Darbas ir kita kasdieninė veikla gali sutrukdyti pasikalbėti su mokytojais. Tam, kad nekiltų nesusipratimų ar net konfliktų, pasikalbėkite su mokytojais informuodami, kada galite būti pasiekiamas ir kada tai gali būti neįmanoma.

Padėkite mokytojui geriau pažinti Jūsų vaiką. Pasidalykite informacija apie vaiko sveikatos ypatumus (alergiją, ligas), elgesį, mokymąsi ar pokyčius šeimoje.

Klauskite. Klauskite klausimų, kai tik jų kyla, kai ko nors nesuprantate.

Neigiama ankstyvoji patirtis. Dažnai mokytojų – tėvų bendradarbiavimą sujaukia neigiama asmeninė tėvų patirtis, prisiminimai apie prastus santykius su mokytojais. Pradėkite iš naujo. Pasistenkite į mokytojus žvelgti ne kaip į potencialius priešus, bet kaip į sąjungininkus, siekiančius bendro tikslo, t. y. – gerovės ir žinių Jūsų vaikui.

Nedelskite. Jei jaučiate ar matote, kad kažkas negerai, vaikas turi problemų, jam nesiseka mokytis, pasikeitė nuotaika, nedelskite ir kreipkitės į mokytojus bei mokyklos specialistus. Kuo anksčiau atpažinsite problemas, tuo lengviau ir greičiau jas galėsite išspręsti.

Vykdykite įsipareigojimus. Ugdydami vaiką mokykla ir tėvai turi veikti išvien. Taigi, jei tarp tėvų ir mokytojų įvyksta koks nors susitarimas – abi pusės turi jų laikytis. Pavyzdžiui, vaikui nusižengus, tėvai dažnai apgailestauja ir prižada, kad vaikas sulauks tam tikrų pasekmių namuose. Tačiau kitą dieną, atėjęs į mokyklą, vaikas giriasi, kad tėvai nieko nesiėmė ir nė žodžiu apie tai neužsiminė. Toks elgesys menkina mokyklos autoritetą ir rodo, kad mokykloje egzistuojančios taisyklės nėra svarbios.

Rodykite supratingumą ir paramą. Jei tėvai yra paremiantys ir palaikantys, mokytojai ir kiti specialistai noriai dalinasi informacija ir bendradarbiauja spręsdami klausimus, iškylančius per mokslo metus.

Įvertinkite. Jei pastebite, kad mokytojas (ar kiti mokyklos specialistai) puikiai atlieka darbą, nepamirškite to pasakyti mokytojui ar mokyklos administracijai. Šis elgesys prisidės prie geresnio ir artimesnio santykio kūrimo.

Nekritikuokite mokytojo vaiko akivaizdoje. Tikriausiai pasitaikys atvejų, kai būsite nepatenkintas mokytojo elgesiu, vis dėlto, kritikuoti jį vaiko akivaizdoje yra žalinga pačiam vaikui. Jei mokytojas praras autoritetą, vaikas bus mažiau motyvuotas mokytis, tinkamai elgtis. Taigi, nesutarimus geriau spręsti su mokytoju ir mokyklos administracija, nedalyvaujant vaikui.

Pasiruoškite. Eidamas į susitikimą su mokytoju ar mokyklos specialistais (psichologu, specialiuoju pedagogu, socialiniu darbuotoju ir kt.), pasiruoškite konkrečius klausimus, kuriuos norite aptarti. Tai padės efektyviai panaudoti Jūsų ir specialistų laiką.

Keletas galimų klausimų einant į susitikimą su mokytoju:

 • Kokių pasiekimų tikimasi iš mano vaiko?
 • Kokie pasiekimų, įgūdžių, pažangumo testai bus duodami mano vaikui? Kokie rezultatai ir ką jie reiškia?
 • Kokie mano vaiko privalumai ir trūkumai mokantis skirtingus dalykus?
 • Kurie užsiėmimai (kokia veikla) mano vaikui patinka labiausiai?
 • Gal galėtumėme kartu aptarti galimus pagalbos būdus ruošiant namų darbus?
 • Ar mano vaikui reikalingas didesnis dėmesys vienoje ar kitoje srityje?
 • Su kuo bendrauja (draugauja) mano vaikas? Kaip jis sutaria su kitais vaikais?
 • Ar mano vaikas atlieka užduotus darbus?
 • Ar mano vaikas lanko pamokas?
 • Ar pastaruoju metu pastebėjote kokių nors pokyčių mokymęsi, elgesyje?

Kaip apsaugoti vaiką nuo žalingos informacijos internete ar naudojantis mobiliuoju telefonu?

Internetinė reputacija

Skatinkite savo vaikus gerai pagalvoti, ką jie nori paskelbti internetinėje erdvėje. Žmonių elgesys internetinėje erdvėje, taip pat ir jų skelbiama informacija, kuria jų internetinę reputaciją. Prisiminkite, kad tai, ką dabar skelbiate internetinėje erdvėje, liks visada. Kad vaikai išvengtų nusivylimų ateityje (universitete, darbe), patarkite jiems, kad geriausią būtų susikurti teigiamą reputaciją.

Fotografavimas, nuotraukų viešinimas

Net ir viešoje vietoje esantis asmuo turi teisę išreikšti savo nenorą būti fotografuojamas ir jo valia turi būti gerbiama, nes ir būdamas viešoje vietoje jis nepraranda savo privatumo.

Visuomenės informavimo įstatyme nustatyta, kad draudžiama filmuoti, fotografuoti vaiką ar daryti jo garso ir vaizdo įrašus be nors vieno iš tėvų, globėjų ar rūpintojų ir paties vaiko sutikimo.

Tėvai dažnai viešina asmeninio pobūdžio (pavyzdžiui, smagių maudynių) savo vaikų nuotraukas. Gerai pagalvokite, prieš skelbdami tai internete. Vaizdai atrodo mieli jums ar draugams, tačiau jie taip pat gali patekti į priekabiautojų ar seksualinių sutrikimų turinčių žmonių akiratį. Jie gali netgi susirasti jūsų vaikus realybėje.

Jei internete paviešinote netinkamo turinio nuotrauką:

 • ištrinkite ją, bet nepamirškite, kad ji jau pasklidusi interneto platybėse,
 • jei kažkas paviešino jūsų ar vaiko nuotrauką, paaiškinkite autoriui, kad jūs turite teisę uždrausti viešinti šią nuotrauką ir paprašykite ją pašalinti,
 • jei autorius atsisako pašalinti nuotrauką, kreipkitės į svetainės, kurioje paviešinta nuotrauka, administratorių. Pagalbos taip pat galite kreiptis interneto svetainėse:draugiskasinternetas.lthttp://www.langasiateiti.lthttp://www.vaikulinija.lt,http://www.rrt.lt.

Kompiuteriniai žaidimai

Europoje taikoma priimta kompiuterinių žaidimų vertinimo sistema PEGI, padedanti pasirinkti tinkamus žaidimus. Žaidimų vertinimo sistemos PEGI etiketė yra ant neinternetinių kompiuterinių žaidimų dėžučių priekio ir galinės dalies. Joje apibūdinamas žaidimo turinys ir nurodomos tokios amžiaus rekomendacijos: 3+, 7+,12+,16+ ir 18+. Žaidimų etiketėse taip pat paaiškinama, kodėl žaidimas rekomenduojamas tam tikro amžiaus asmenims. Skiriami aštuoni požymiai: žiaurumas, netinkama kalba, baimė, narkotikai, seksas, diskriminacija, lošimas ir internetiniai žaidimai su kitais asmenimis.

 • Peržiūrėkite žaidimų vertinimo sistemos PEGI simbolius ir nuspręskite, ar žaidimo turinys tinka jūsų vaikui.
 • Apribokite laiką, kurį jūsų vaikas praleidžia žaisdamas žaidimus.
 • Paskirstykite žaidimo internete ir kitų vaiko kasdienių veiklų laiką.
 • Nustatykite griežtas taisykles dėl pirkimo žaidžiant internete.
 • Kai vaikas žaidžia internete kartu su kitais žmonėmis, įsitikinkite, kad jis nepasidalija su jais savo asmenine informacija.
 • Išbandykite žaidimus patys ar žaiskite kartu su savo vaiku. Galbūt ir jums tai patiks.

Pavojai internete

Tapatybės vagystė (angl. Identity theft)

Tai asmens duomenų vagystė, apsimetant kitu žmogumi. Dažniausias tikslas – išgauti sąskaitų ir kitus asmeninius duomenis. Nusikaltėliai naudoja daug įvairių metodų asmeninei informacijai rinkti internete.

Vaikas turi žinoti, kad feisbuke ar kitur internete negalima skelbti asmeninės informacijos: adreso, telefonų ir pan. Banko sąskaitos numeris niekada neturėtų būti skelbiama internetinėje erdvėje.

Kartas nuo karto patikrinkite ir iš naujo nustatykite vaiko profilio feisbuke ar kitų socialinių tinklų privatumo parametrus.

Jeigu internete atsirado sukurtas netikras jūsų vaiko profilis, reikia kreiptis į Ryšių reguliavimo tarnybą, kad jis būtų pašalintas. Jeigu tai užsienio kampanijų valdoma interneto erdvė, pvz., feisbukas, reikia kreiptis į to socialinio tinklo administratorius. Jums patars, padės užpildyti reikiamus dokumentus Lietuvos ryšių reguliavimo tarnybos specialistai.

Pasikalbėkite su savo vaikais apie tai, kad nereikėtų viešinti informacijos apie savo buvimo vietą. Nereikia atskleisti ne tik savo adreso, bet ir viešinti tai, į kokią mokyklą jie eina ar kur sportuoja. Taip pat svarbu įspėti vaikus, kad jie neatskleistų detalių apie planuojamas keliones ar kada jų namai liks tušti. Tokia neįkainojama informacija vagims!

Vietos nustatymo paslauga mobiliuosiuose. Svarbu patikrinti visas aktyvias aplikacijas jūsų vaikų mobiliuosiuose telefonuose ir nuspręsti, ar jos turėtų būti aktyvios, ar ne.

Slaptažodžių nepatartina atskleisti net ir geriems draugams.

Informacijos apie tai rasite Ryšių reguliavimo tarnybos tinklalapyje

http://epilietis.eu/index.php/mokymas/saugesnio-interneto-savaite-2014/241-papildoma-informacija.

Socialinio tinklalapio feisbuko privatumo politika:

www.facebook.com/about/privacy/.

Socialinio tinklalapio feisbuko pagalbos privatumo klausimais centras:

www.facebook.com/help/privacy.

Automatinis vartotojų nukreipimas (angl. Pharming)

Vartotojai dažnai automatiškai nukreipiami į netikrus sukčių valdomus puslapius, kurių tikslas –asmeninės informacijos vagystė, pavyzdžiui, slaptažodžių ar banko sąskaitų numerių pasisavinimas.

Geriausias būdas išvengti vagysčių, be jokių abejonių, yra patarti vaikui internete neskelbti asmeninės informacijos – banko sąskaitos numerio, adreso, telefono numerio, asmens dokumentų duomenų ir kt.

Seksualinis vaikų viliojimas (angl. Grooming)

Asmuo stengiasi susidraugauti su vaiku ir užmegzti emocinį ryšį. Šių specialių santykių tikslas – sumenkinti vaiko drovumą ir parengti jį seksualiniam išnaudojimui.

Nedėkite į internetą savo apsinuoginusių vaikų fotografijų.

Vaiko vardas, identifikacijos numeris, adresas, telefono numeris yra vertinga informacija internetiniams nusikaltėliams.

Skatinkite savo vaikus nekurti ir nesidalinti seksualinio turinio nuotraukomis, vaizdo įrašais ar žinutėmis, susijusiomis su jai pačiais (ar kitais asmenimis). Tai ne tik gali sugadinti jų reputaciją, bet ir pažeisti įstatymus.

Apie saugumą internete www.saferinternet.org.

Kibernetinės patyčios (angl. Cyberbullying)

Priekabiauti elektroninėje erdvėje galima bjauriomis telefoninėmis žinutėmis, paliekant nemalonius įrašus socialiniuose tinkluose, elektroniniais laiškais ar žinutėmis pokalbių svetainėse ar tinklalapiuose. Kibernetinės patyčios gali būti dar žalingesnės nei įprastos patyčių formos dėl šių priežasčių: tai galimybė elektroniniu būdu įsiveržti į aukos namus ir asmeninę erdvę; tikimybė surinkti didesnę stebėtojų auditoriją; greičiau sklinda žeminančios žinutės ar vaizdai; sudėtinga kontroliuoti elektroniniu būdu platinamą informaciją.

Jūsų vaikai turi žinoti, kad normalu blokuoti „draugelius“ ar tiesiog atsijungti nuo interneto svetainės, jei koks nors asmuo ar dalykas juos verčia internetinėje erdvėje jaustis nepatogiai.

Interneto tinklalapių blokavimas

Lengviausias būdas užblokuoti tam tikrus tinklalapius yra pakeisti savo interneto naršyklės nustatymus. Jei naudojatės naršykle Internet Explorer, ją atidarę spustelėkite Įrankius (angl.Tools) puslapio viršuje. Pasirinkite Interneto parinktis (angl. Internet options) ir ieškokite kortelės Privatumas (angl. Privacy). Atsidarius langui Privatumas (angl. Privacy), paspauskite žemiau esantį mygtuką Svetainės (angl. Sites), kuriame galite įrašyti nepageidaujamo interneto tinklalapio adresą. Šis procesas skirsis naudojant kitą naršyklę, tačiau nurodymus, kaip pakeisti nustatymus kitose naršyklėse, galima lengvai rasti internete. Turėkite omenyje, kad naršyklės nustatymų pakeitimas ne visuomet šimtaprocentinis, todėl pasvarstykite apie papildomą filtravimo ir blokavimo programinę įrangą, kuri tėvams siūlo daugiau galimybių, kaip kontroliuoti savo vaikų naršymą internete.

Norėdami apsispręsti, kuri priemonė labiausiai atitinka jūsų poreikius, apsilankykite Europos Komisijos SIP Bench II tinklalapyje www.sipbench.eu.

Įvairių praktinių patarimų, kaip saugiai elgtis su mobiliuoju telefonu, socialiniuose tinkluose, internete, rasite Ryšių reguliavimo tarnybos interneto tinklalapyje

http://epilietis.eu/index.php/mokymas/saugesnio-interneto-savaite-2014/241-papildoma-informacija.

Parengta pagal Ryšių reguliavimo tarnybos informaciją