Kultūrinė, pažintinė ir meninė diena mokykloje „Vilties paukštis“ ir Vilties ir Gedulo dienos minėjime prie LR Seimo ir Laisvės paminklo