Apie mokyklą

Vilniaus Jono Ivaškevičiaus jaunimo mokykla įkurta 1993 m. rugpjūčio 19 d. Vilniaus miesto savivaldybės valdybos potvarkiu Nr. 1535V. 2003 m. sausio 22 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2003 m. sausio 22 d. sprendimu Nr. 767 mokyklai suteiktas Jono Ivaškevičiaus jaunimo mokyklos pavadinimas.

Jonas Ivaškevičius gimė Joniškyje, studijavo Vilniaus universitete mediciną. Prasidėjus Antrajam pasauliniam karui jis emigravo į vakarus, baigė medicinos studijas, gyveno ir dirbo Prancūzijoje, Maroke. Atkūrus Lietuvoje Nepriklausomybę dr. Jonas Ivaškevičius atvyko į Lietuvą ir aptarė bendradarbiavimo galimybes. Jo iniciatyva buvo įkurta Lietuvos Vaikų Draugų (A.m.a.d.e.-Lietuva 1994 m.) Asociacija (prezidentas VU prof. P.Abarius).

Lietuvos Vaikų Draugų Asociacijos buvo parengti projektai, kaip pvz.: ,,Vaikų telefono linija“, ,,Vaikų fizinė ir seksualinė prievarta“, ,,Mokyklos pasas“ ir kt. Mokykla parengė ir gavo iš Pasaulinės vaikų draugų asociacijos finansavimą programai ,,Mokyklos pasas“ vykdyti.

Dr. Jonas Ivaškevičius rūpinosi Lietuvos vaikų gerove, tarpininkavo gaunant mokyklai paramą iš Monako (AMADE-MONDIALE), kuriai nuo 1993 m. iki dabar vadovauja Monako princesė Karolina.

Mokykla buvo Lietuvos Vaikų Draugų Asociacijos (Lietuva-A.M.A.D.e.) narė, įgyvendindama programą ,,Mokyklos pasas“ sukūrė mokymo materialinę bazę (infrastruktūrą) vaikų ugdymui. Prancūzijos nacionalinė televizija ,,Familie de album” sukūrė apie mokyklą filmą (2020 m). Pasaulinė vaikų draugų  asociacija savo  veiklos  50-čio garbei  sukūrė filmą apie asociaciją ir vienintelė  iš viso pasaulio Jono Ivaškevičiaus jaunimo mokykla buvo filmuojama ir įamžinta. Jonas Ivaškevičius buvo mokyklos globėjas bei visų kitų su ugdymu susijusių programų (daugiau nei 30) iniciatorius ir rėmėjas.

Tik dr. J. Ivaškevičiaus paramos dėka, jaunimo mokykla galėjo įgyvendinti iškeltus tikslus ir uždavinius.

Įamžinant J. Ivaškevičiaus atminimą (mirė 1997-08-31) 2003 m. mokyklai buvo suteiktas Jono Ivaškevičiaus jaunimo mokyklos vardas.

Mokykla bendradarbiauja su Vilniaus m. savivaldybės Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinavimo skyriumi,  Vilniaus m. Socialinės paramos centru, Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademija, Mykolo Romerio universitetu, Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaiga, Vaiko teisių apsaugos tarnyba, 5 Policijos komisariatu, Vilniaus  pagrindinėmis, bendrojo lavinimo mokyklomis ir gimnazijomis. Palaikomi glaudūs ryšiai su Lietuvos mokinių informavimo ir techninės kūrybos centru.

Mokykla yra Lietuvos pagrindinių mokyklų asociacijos, Lietuvos demokratiškumo ugdymo kolegijos, Lietuvos iniciatyvių mokyklų klubo narė. Dalyvauja Lietuvos socialinių pedagogų asociacijos veikloje.

Identifikavimo kodas 191709681
Teisinė forma Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Teisinis statusas veikianti
Priklausomybė savivaldybės
Paskirtis bendrosios paskirties mokykla
Pagrindinis tipas pagrindinė mokykla
Mokymo kalba lietuvių
Steigėjas Vilniaus miesto savivaldybės taryba
Direktorius Gedeminas Kašėta


Filosofija

„Non scolae, sed vitae discimus“
„Ne mokyklai, o gyvenimui mokomės“

Vizija

        Mokymo(si) sėkmės ir asmenybės ūgties mokykla, savo veiklą grindžianti skirtybių pripažinimu.

Misija

Teikti kokybiškas švietimo paslaugas pagarbioje ir įtraukiančioje aplinkoje, kuriančioje pagrindus mokymuisi visą gyvenimą įvairių poreikių ugdytiniams, plėtojant individualų mokymą(si), vertinimą, technologinį (ikiprofesinį) ugdymą, neformalų švietimą, padėti įgyti Bendrųjų programų turinio ugdomas kompetencijas, leisiančias įsitvirtinti profesinės veiklos pasaulyje.