Vadovai


L.E.P. DIREKTORIUS


Gedeminas Kašėta

tel.  +370 5 2400918
mob. tel. +370 652 22283


DIREKTORIAUS PAVADUOTOJA UGDYMUI

Sidutė Branišauskaitė

tel.  +370 5 2400918


DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS ŪKIO REIKALAMS

Kąstytis Vitkauskas

tel.  +370 5 2400918


Veiklos užduotys, rezultatai ir rodikliai

L. e. Direktoriaus pareigos. 2019 m. veiklos užduotys, rezultati ir rodikliai