Vadovai


L.E.P. DIREKTORIUS


Gedeminas Kašėta

tel.  +370 5 2400918
mob. tel. +370 652 22283

darbo grafikas


DIREKTORIAUS PAVADUOTOJA UGDYMUI

Sidutė Branišauskaitė

tel.  +370 5 2400918

darbo grafikas


 

Veiklos užduotys, rezultatai ir rodikliai

L. e. Direktoriaus pareigos. 2019 m. veiklos užduotys, rezultatai ir rodikliai

L. e. direktoriaus pareigas 2019 m. veiklos ataskaita