Darbuotojai

ADMINISTRACIJA

L.E.P. DIREKTORIUS

Gedeminas  Kašėta

tel./faks.  +370 5 2400918
mob. tel. +370 652 22283

DIREKTORIAUS PAVADUOTOJA UGDYMUI

Sidutė Branišauskaitė

tel.  +370 5 2400918

DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS ŪKIO REIKALAMS

Kąstytis Vitkauskas

tel.  +370 5 2400918

MOKYTOJAI

Audrė Steponėnienė Etika
Aušra Krukonienė Lietuvių kalba
Gintarė Savanevičienė Lietuvių kalba
Aleksandra Valkiūnienė Vokiečių kalba
Vanesa Simonenko Anglų kalba
Romualda Davidonienė Rusų kalba
Zita Mickevičienė Matematika / ekonomika
Olga Ruducha Matematika
Asta Grikšienė Informacinės technologijos
Gedeminas Kašėta Biologija
Sidutė Branišauskaitė Fizika
Gražina Alikonienė Istorija / pilietiškumo pagrindai
Inna Fomkina Geografija
Aurika Tėvelytė Chemija, biologija
Kastytis Vitkauskas Dailė
Jurgita Rutkauskienė Muzika
Eugenijus Guobys Technologijos (medžio darbai)
Liudmila Mačulska Technologijos (dailieji amatai)
Algirdas Kliukas Technologijos (keramika)
Margarita Noreikienė Kūno kultūra

KITI DARBUOTOJAI

Psichologė

Aleksandra Valkiūnienė

Kristina Smirnovaitė

Bibliotekininkė

Socialinė pedagogė