LAISVOS DARBO VIETOS

Reikalingas direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams

Daugiau informacijos rasite čia

Konkursas į Vilniaus Jono Ivaškevičiaus jaunimo mokyklos direktoriaus pareigas

Informuojame, kad vadovaujantis Konkurso valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovų pareigoms eiti tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. V-1193, 7 punktu, informuojame, kad Vilniaus miesto savivaldybės administracija 2019 m. lapkričio 22 d. paskelbė konkursą į Vilniaus Jono Ivaškevičiaus jaunimo mokyklos direktoriaus pareigas.

Konkurso skelbimo nuorodą galite rasti ČIA