LAISVOS DARBO VIETOS

Pretendentų atranka į Vilniaus Jono Ivaškevičiaus jaunimo mokyklos direktoriaus pareigas.

2021 m. sausio 14 d. vyks pretendentų atranka į Vilniaus Jono Ivaškevičiaus jaunimo mokyklos direktoriaus pareigas.

Informuojame, kad mero potvarkiu Nr. 22-6/21 sudaryta Pretendentų į Vilniaus Jono Ivaškevičiaus jaunimo mokyklos direktoriaus pareigas konkurso komisija:

Kristina Cibulskytė – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Ikimokyklinio ugdymo skyriaus vedėja (komisijos pirmininkė);

Danutė Šapalienė – Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Švietimo kokybės ir regioninės politikos departamento Regioninės politikos analizės skyriaus vyriausioji specialistė;

Asta Turskienė – Lietuvos mokyklų vadovų asociacijos narė, Vilniaus miesto savivaldybės Grigiškių „Šviesos“ gimnazijos direktorė;

Natalija Geržadovič – Vilniaus Jono Ivaškevičiaus jaunimo mokyklos tėvų atstovė;

Gintarė Savanevičienė – Vilniaus Jono Ivaškevičiaus jaunimo mokyklos pedagogų atstovė;

Amelija Rimkutė – Vilniaus Jono Ivaškevičiaus jaunimo mokyklos mokinių atstovė;

Giedrė Kvieskienė – Vilniaus Jono Ivaškevičiaus jaunimo mokyklos socialinių partnerių atstovė, Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademijos Profesinio tobulinimosi instituto vadovė.

Konkursas į Vilniaus Jono Ivaškevičiaus jaunimo mokyklos direktoriaus pareigas

Informuojame, kad vadovaujantis Konkurso valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovų pareigoms eiti tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. V-1193, 7 punktu, informuojame, kad Vilniaus miesto savivaldybės administracija 2019 m. lapkričio 22 d. paskelbė konkursą į Vilniaus Jono Ivaškevičiaus jaunimo mokyklos direktoriaus pareigas.

Konkurso skelbimo nuorodą galite rasti ČIA