Judu kartu su Europa

Rugsėjo 20 dieną mokyklos bendruomenė aktyviai dalyvavo Judumo savaitėje „Judu su Visa Europa“.