Dėl mokinių sveikatos patikrinimo!

Gerbiami tėveliai!

           Primename, kad kiekvienas mokinys privalo pasitikrinti sveikatą iki 2019 m. rugsėjo 15 d. Duomenys, susiję su mokinio sveikatos būklės pažymėjimu, tvarkomi elektroniniu būdu ir yra automatiškai perduodami į Vaikų sveikatos stebėsenos įnformacinę sistemą. Mokyklos sveikatos priežiūros specialistė, prisijungusi prie sistemos, matys sveikatos būklės pažymėjimus. Atkreipiame dėmesį į tai, kad mokinio sveikatos pažymėjimui gauti būtina tiek šeimos gydytojo, tiek odontologo apžiūra.

         Mokiniai, nepasitikrinę sveikatos, negali dalyvauti ugdymo procese.                                                                                          

 Administracija