Pradžios puslapis

Ateik į Vilniaus Jono Ivaškevičiaus jaunimo mokyklą…

  • Jei praleidai daug pamokų;
  • Jei iš viso nesinori eiti į mokyklą;
  • Jei nesisekė mokslai;
  • Jei dažnai konfliktavai su mokytojais ir kitais mokiniais;
  • Jei nepritapai mokykloje ir kt.

Nes čia:

Mažos klasės (mokinių skaičius iki 15);

Draugiški mokinių ir mokytojų santykiai;

Atsižvelgiama į kiekvieno mokinio gebėjimus ir galimybes;

Įgyjami kai kurių profesijų pagrindai;

Organizuojama įdomi ir įvairi popamokinė veikla;

Sudaromos galimybės baigti pagrindinę mokyklą (10 kl.).

 Mokymosi aplinka:

Mokymosi aplinka

Jaunimo mokykla įkurta tam, kad vėl norėtum mokytis, geriau pažintum save, pasirinktum tinkamą profesiją

ir atgautum pasitikėjimą savo jėgomis.

Čia visada esi laukiamas !!!

Kviečiame 6-10 klasių mokinius mokytis Vilniaus Jono Ivaškevičiaus jaunimo mokykloje.

 

Daugiau informacijos:

Viršuliškių g. 103, Vilnius LT-05115,

Tel. 85 2400918, +37061221416

el.p. rastine@ivaskeviciaus.vilnius.lm.lt