Ateik į Vilniaus Jono Ivaškevičiaus jaunimo mokyklą

L. e. direktoriaus Gedemino Kašėtos 2020 metų veiklos ataskaita.

Svarstymui teikiama l. e. direktoriaus Gedemino Kašėtos 2020 metų veiklos ataskaita. Mokyklos bendruomenės nariai kviečiami teikti siūlymus dėl ataskaitos vertinimo mokyklos tarybos pirmininkei, Zitai Mickevičienei el. paštu zitamic@gmail.com iki 2021 m. sausio 30 d.

Informuojame, kad  2020-2021 m.m. priimame į 7,8,9 klases.

 • jei praleidai daug pamokų;
 • jei iš viso nesinori eiti į mokyklą;
 • jei nesisekė mokslai;
 • jei dažnai konfliktavai su mokytojais ir kitais mokiniais;
 • jei nepritapai mokykloje ir kt.

Nes čia:

 • mažos klasės (mokinių skaičius iki 15);
 • draugiški mokinių ir mokytojų santykiai;
 • atsižvelgiama į kiekvieno mokinio gebėjimus ir galimybes;
 • įgyjami kai kurių profesijų pagrindai;
 • organizuojama įdomi ir įvairi popamokinė veikla;
 • sudaromos galimybės baigti pagrindinę mokyklą (10 kl.).

Mokymosi aplinka:

Mokymosi aplinka

 

Jaunimo mokykla įkurta tam, kad vėl norėtum mokytis, geriau pažintum save, pasirinktum tinkamą profesiją

ir atgautum pasitikėjimą savo jėgomis.

Čia visada esi laukiamas !!!

Kviečiame 6-10 klasių mokinius mokytis Vilniaus Jono Ivaškevičiaus jaunimo mokykloje.

 

Daugiau informacijos:

Viršuliškių g. 103, LT-05115 Vilnius
Tel. 85 2400918, +370 652 22283
El.p. rastine@ivaskeviciaus.vilnius.lm.lt