Pradžios puslapis

Ateik į Vilniaus Jono Ivaškevičiaus jaunimo mokyklą:

  • jei praleidai daug pamokų;
  • jei iš viso nesinori eiti į mokyklą;
  • jei nesisekė mokslai;
  • jei dažnai konfliktavai su mokytojais ir kitais mokiniais;
  • jei nepritapai mokykloje ir kt.

Nes čia:

mažos klasės (mokinių skaičius iki 15);

draugiški mokinių ir mokytojų santykiai;

atsižvelgiama į kiekvieno mokinio gebėjimus ir galimybes;

įgyjami kai kurių profesijų pagrindai;

organizuojama įdomi ir įvairi popamokinė veikla;

sudaromos galimybės baigti pagrindinę mokyklą (10 kl.).

 Mokymosi aplinka:

Mokymosi aplinka

Jaunimo mokykla įkurta tam, kad vėl norėtum mokytis, geriau pažintum save, pasirinktum tinkamą profesiją

ir atgautum pasitikėjimą savo jėgomis.

Čia visada esi laukiamas !!!

Kviečiame 6-10 klasių mokinius mokytis Vilniaus Jono Ivaškevičiaus jaunimo mokykloje.

 

Daugiau informacijos:

Viršuliškių g. 103, LT-05115 Vilnius

Tel. 85 2400918, +37061221416

El.p. rastine@ivaskeviciaus.vilnius.lm.lt

Steigėjas – Vilniaus miesto savivaldybė.

Teisinė forma – savivaldybės biudžetinė įstaiga.

Mokykla teikia bendrąjį pagrindinį išsilavinimą. Mokomoji kalba – lietuvių.

Kodas – 191709681

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 191709681