Svarbi informacija

Informacija darbuotojams dėl COVID-19

Kaip elgtis mokykloms, jei mokiniui ar darbuotojui nustatoma COVID-19. Filmuką rasite čia.

NEPAMIRŠKITE  KAUKIŲ  IR  LAIKYTIS  SAUGAUS  ATSTUMO.

Tikimės Jūsų supratingumo.

Ateik į Vilniaus Jono Ivaškevičiaus jaunimo mokyklą

Informuojame, kad  2020-2021 m.m. priimame į 7,8,9 klases.

 • jei praleidai daug pamokų;
 • jei iš viso nesinori eiti į mokyklą;
 • jei nesisekė mokslai;
 • jei dažnai konfliktavai su mokytojais ir kitais mokiniais;
 • jei nepritapai mokykloje ir kt.

Nes čia:

 • mažos klasės (mokinių skaičius iki 15);
 • draugiški mokinių ir mokytojų santykiai;
 • atsižvelgiama į kiekvieno mokinio gebėjimus ir galimybes;
 • įgyjami kai kurių profesijų pagrindai;
 • organizuojama įdomi ir įvairi popamokinė veikla;
 • sudaromos galimybės baigti pagrindinę mokyklą (10 kl.).

Mokymosi aplinka:

Mokymosi aplinka

 

Jaunimo mokykla įkurta tam, kad vėl norėtum mokytis, geriau pažintum save, pasirinktum tinkamą profesiją

ir atgautum pasitikėjimą savo jėgomis.

Čia visada esi laukiamas !!!

Kviečiame 6-10 klasių mokinius mokytis Vilniaus Jono Ivaškevičiaus jaunimo mokykloje.

 

Daugiau informacijos:

Viršuliškių g. 103, LT-05115 Vilnius
Tel. 85 2400918, +370 652 22283
El.p. rastine@ivaskeviciaus.vilnius.lm.lt

Gerb. tėveliai,
persiunčiame Vilniaus miesto savivaldybės informaciją.
Taip pat norime priminti, kad jeigu į Jūsų ugdymo įstaigą kreipiasi tėvai, kurie šiuo metu yra netekę darbo, neturi pajamų ir norėtų gauti socialinę paramą, jie turėtų vadovautis Socialinių išmokų skyriaus pateikiama informacija:

Mokinio (priešmokyklinuko) tėvai (globėjai) prašymą-paraišką gauti socialinę paramą mokiniams (SP-11 forma pridedama) gali pateikti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Socialinių išmokų skyriui elektroniniu būdu per Socialinės paramos šeimai informacinę sistemą www.spis.lt ar paštu arba kreiptis į mokyklos, kurioje mokinys mokosi, administraciją, pateikdami prašymą-paraišką mokyklos administracijai. Mokyklos administracija gautą pareiškėjo užpildytą prašymą-paraišką ne vėliau kaip kitą darbo dieną perduoda Socialinių išmokų skyriui paštu arba elektroninėmis ryšio priemonėmis (elektroninėmis priemonėmis teikiamas prašymas turi būti pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu arba suformuotas elektroninėmis priemonėmis, kurios leidžia užtikrinti teksto vientisumą ir nepakeičiamumą).
Daugiau informacijos apie nemokamą mokinių maitinimą:
• paskambinus Socialinių išmokų skyriaus bendruoju telefonu 8 700 35545;
www.vilnius.lt → Paslaugos → Socialinės išmokos → 13. Socialinės paramos mokiniams skyrimas (https://paslaugos.vilnius.lt/service-list/Socialines-paramos-mokiniams-skyrimas) .

Prašymo-paraiškos gauti socialinę paramą mokiniams SP-11 forma

Pamokų, organizuojamų karantino metu tvarkaraštis

Pamokų, organizuojamų karantino metu tvarkaraštis

REKOMENDACIJOS MOKYTOJAMS IR TĖVAMS, KAIP BENDRAUTI SU MOKINIAIS APIE KORONAVIRUSĄ (COVID-19)

Rekomendacijos tėvams

Rekomendacijos mokytojams

Skaitmeninės mokymosi priemonės

Karantino laikotarpiu, ugdymo veiklai vykstant nuotoliniu būdu, kiekvieną savaitę vis pildomą medžiagą naujomis užduotimis ir rekomendacijomis, rasite paspaudę šią nuorodą: https://www.vvsb.lt/medziaga-ugdymo-istaigoms/

Jūsų prašymu taip pat pridedame nuorodas medžiagai atsisiųsti:  https://vvsb.sharepoint.com/:f:/s/medziagaugdymostaigoms/EkKqT3scG8VEv3jZK4HavPsBR_y9VKZB_KE2gtV3KUOQfw?e=c0Ncdv

Taip pat šioje nuorodoje kas savaitę bus sudėtos naujos užduotys (audio, video), kuriuos galėsite atsisiųsti.

Mokymuisi nuotoliniu būdu gali būti naudojami įvairūs internetiniai šaltiniai, elektroniniai vadovėliai, garso ir vaizdo medžiaga, užduočių paketai, virtualūs bandymai ir kt.

Išsamų skaitmeninių mokymosi priemonių sąvadą rasite Nacionalinės švietimo agentūros tinklalapyje.

Pateikiame keletą nuotolinio mokymo sprendimų mokykloms:

MOKYMAS NUOTOLINIU BŪDU

MOKYMAS NUOTOLINIU BŪDU

Dėl koronaviruso

SPRENDIMAS
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO – VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVO 2020 M. GEGUŽĖS 21 D. SPRENDIMO NR. V-1245 „DĖL BENDROJO UGDYMO ORGANIZAVIMO, MOKINIŲ KONSULTACIJŲ VYKDYMO IR ŠVIETIMO PAGALBOS TEIKIMO BŪTINŲ SĄLYGŲ“ PAKEITIMO

ĮSAKYMAS DĖL VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DARBO ORGANIZAVIMO DĖL COVID-19 LIGOS (KORONAVIRUSO INFEKCIJOS) VALDYMO PRIEMONIŲ DARBO VIETOSE

PILNAS VILNIAUS JONO IVASKEVIČIAUS JAUNIMO MOKYKLOS
PASIRENGIMO GALIMAM UŽKRĖTIMO VIRUSU COVID-19 ATVEJUI
PRIEMONĮU IR VEIKSMŲ, PATVIRTINUS UŽSIKRĖTIMO VIRUSU COVID-19
ATVEJĮ ŠVIETIMO ĮSTAIGOJE, PLANAS

VILNIAUS JONO IVAŠKEVIČAUS JAUNIMO MOKYKLA
DARBO KARANTINO SĄLYGOMIS PLANAS (COVID-l9)

DĖL MOKYKLOS COVID-19 SITUACIJŲ VALDYMO GRUPĖS SUDARYMO IR
DARBO KARANTINO SALYGOMIS PLANO PATVIRTINIMO

Dėl mokyklos darbo karantino metu

Ką veikti?

Svarbi informacija 2020-03-16

Elektroninė mokymosi aplinka

Stabdomas ugdymo procesas nuo 2020-03-13

Atnaujinta informacija 03-12

Atnaujinta informacija dėl koronaviruso

Dėl koronaviruso profilaktikos mokykloje

Dėl koronaviruso profilaktikos

Dėl koronaviruso apibrėžimo atnaujinimo

Dėl rankų higienos

LR SAM dėl ukdymo proceso ir darbo organizavimo asmenims, kurie lankėsi Kinijoje ir Šiaurė Italijoje

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius įsakymas dėl korona viruso profilaktikos Vilniaus miesto ukdymo įstaigose

Dažniausiai užduodami klausimai

Rankų higiena

Patalpų vėdinimas ir higiena