Pradžios puslapis

Ateik į Vilniaus Jono Ivaškevičiaus jaunimo mokyklą:

  • jei praleidai daug pamokų;
  • jei iš viso nesinori eiti į mokyklą;
  • jei nesisekė mokslai;
  • jei dažnai konfliktavai su mokytojais ir kitais mokiniais;
  • jei nepritapai mokykloje ir kt.
Nes čia:
mažos klasės (mokinių skaičius iki 15); draugiški mokinių ir mokytojų santykiai; atsižvelgiama į kiekvieno mokinio gebėjimus ir galimybes; įgyjami kai kurių profesijų pagrindai; organizuojama įdomi ir įvairi popamokinė veikla; sudaromos galimybės baigti pagrindinę mokyklą (10 kl.).
 Mokymosi aplinka:

Mokymosi aplinka

Jaunimo mokykla įkurta tam, kad vėl norėtum mokytis, geriau pažintum save, pasirinktum tinkamą profesiją

ir atgautum pasitikėjimą savo jėgomis.

Čia visada esi laukiamas !!!

Kviečiame 6-10 klasių mokinius mokytis Vilniaus Jono Ivaškevičiaus jaunimo mokykloje.
  Daugiau informacijos: Viršuliškių g. 103, Vilnius LT-05115, Tel. 85 2400918, +37061221416

el.p. rastine@ivaskeviciaus.vilnius.lm.lt